• Van oplossing naar IT4SUCCESS

Vindt u ook dat IT op de eerste plaats bedoeld is om uw bedrijfsdoelstellingen efficiënt en probleemloos waar te maken? Om snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en voor uw medewerkers een flexibele en prettige werkomgeving te creëren? Dan deelt u onze visie dat IT geen doel op zich is, maar een strategisch voertuig op uw weg naar succes. 

Vandaar onze naam, IT4Success. Het is een nieuwe naam, gefundeerd op dertig jaar ervaring. Op de kop af drie decennia geleden maakte Microplus Computersystemen een succesvolle start als leverancier van computers. Van het begin af aan heeft de meerwaarde voor de klant altijd voorop gestaan. De combinatie van deze meerwaarde met het toen gangbare begrip “microcomputer” als aanduiding voor de pc heeft geleid tot de naam Microplus. 

Met de vlucht die IT de afgelopen decennia nam, raakte het begrip ‘microcomputer’ echter volledig uit de gratie. Reden om, begin 2017, na te gaan denken over een nieuwe naam. 

Die is er nu: IT4Success. Deze naam reflecteert nog steeds de toegevoegde waarde die u bij ons ervaart. Samen zorgen we ervoor dat uw IT probleemloos doet waar hij voor bedoeld is: bijdragen aan het succes van uw onderneming. Veel van onze klanten zijn dan ook al jarenlang klant bij ons. 

Hoe kritisch bent u op uw business partners?

U selecteert uw business partners vanuit uw eigen waarden en criteria. U werkt bij voorkeur samen met een IT-partner die:

 • Uw processen begrijpt en zich verbindt aan uw bedrijfsdoelen
 • Denkt en handelt vanuit uw medewerkers
 • 24/7 waakt over de veiligheid en beschikbaarheid van uw systemen
 • Innovaties en nieuwe ontwikkelingen proactief onder uw aandacht brengt
 • Verantwoordelijkheid neemt voor mens en milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Op alle punten kunt u op ons rekenen. Ook voor het nemen van onze verantwoording. Bij IT4Success nemen wij onze leef- en werkomgeving serieus. Onze dagelijkse werkzaamheden richten we milieuvriendelijk in en we doen er alles aan om de groei van de afvalberg af te remmen. Onze speerpunten zijn:

 • Inname oude apparatuur voor inzet bij andere organisaties of andere vormen van milieuvriendelijke recycling
 • Selectie van datacenters op basis van ‘groene ambities’
 • Advisering met focus op minder milieubelastende IT-apparatuur
 • Stimuleren van gebruik van upKeeper om werkstations bij klanten automatisch buiten werkuren af te sluiten

Geluk op alle lagen

Ieder succes begint bij kennis, motivatie en werkplezier. Dat beseffen wij terdege en onze medewerkers vinden dat terug in de aandacht die we als werkgever besteden aan individuele wensen. Gelukkige medewerkers dragen immers bij aan ons succes, en daarmee ook aan uw succes. Wij hanteren als kernpunten in ons personeelsbeleid:

 • Sturen op resultaten vanuit de eigen verantwoordelijkheid van onze medewerkers
 • Stimuleren en faciliteren van een gezonde levensstijl
 • Verdere professionele en persoonlijke talentontwikkeling door training en opleiding, vanuit een goede balans in individuele kwaliteiten en bedrijfsbelangen